خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : multidimensional

بایگانی/آرشیو برچسب ها : multidimensional

درس هشتم – Cube و مدل های طراحی انباره داده

کیوب و انواع دیتا مدل

کیوب و مدل Multidimensional : در بحث هوش تجاری ممکن است که کیوب یا مکعب را شنیده باشین. Cube برای دیتا مدل Multidimensional هست و در دیتا مدل Tabular چنین مفهومی نداریم. در دیتامدل Multidimensional تعدادی کیوب داریم و کمک میکنند تا اطلاعات را سریعتر ، قویتر و بهتر از …

بیشتر بخوانید »

درس دوم – مراحل فنی پیاده سازی سیستم هوش تجاری

مراحل پیاده سازی هوش تجاری از نگاهی دیگر

مراحل پیاده سازی هوش تجاری : اگر مرحله Define را فاکتور بگیریم ، میتوانیم سه مرحله دیگر یعنی Integrate ، Analyze و Visualize را به صورت پنج مرحله تصویر بالا نشان دهیم. مرحله اول مشخص کردن دیتاسورس های مختلف نظیر اکسس و دیتابیس و اکسل.   مرحله دوم ETL Tools …

بیشتر بخوانید »