• آموزش powerbi

    آموزش آنلاین Power BI و DAX

    آموزش آنلاین Power BI و DAX بصورت کاملا کاربردی توسط مدرس مجتمع فنی تهران و سماتک انجام میشود, همچنی…

دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی

آموزش آنلاین Power BI و DAX

آموزش powerbi

آموزش آنلاین Power BI و DAX بصورت کاملا کاربردی توسط مدرس مجتمع فنی تهران و سماتک انجام میشود, همچنین میتوانید از آموزش های رایگان power bi موجود در سایت نیز استفاده کنید.

بیشتر بخوانید »

آموزش Power BI با تدریس حمیدرضا بابازاده

درس هفتاد و سوم – Fuzzy Merge

merge

fuzzy merge کاربرد جالبی میباشد که پاور بی آی می تواند ستونها با مقادیر مشابه از لحاظ ظاهری را طبق الگوریتمی شناسایی کند و با هم merge کند. درواقع برای حالتی که مقادیر ذاتا یکسان هستند ولی به شکل متفاوت مقداردهی شده اند.

بیشتر بخوانید »

درس هفتاد – Schedule refresh

Schedule refresh

Schedule refresh فقط برای حالت import در بانکهای رابطه ای استفاده می شود. و برای فایهای اکسل نمی باشد. بدین ترتیب می توانید یک برنامه جهت رفرش اطلاعات تنظیم کنید.

بیشتر بخوانید »

آموزش DAX