• آموزش powerbi

    آموزش آنلاین Power BI و DAX

    آموزش آنلاین Power BI و DAX بصورت کاملا کاربردی توسط مدرس مجتمع فنی تهران و سماتک انجام میشود, همچنی…

دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی

آموزش آنلاین Power BI و DAX

آموزش powerbi

آموزش آنلاین Power BI و DAX بصورت کاملا کاربردی توسط مدرس مجتمع فنی تهران و سماتک انجام میشود, همچنین میتوانید از آموزش های رایگان power bi موجود در سایت نیز استفاده کنید.

بیشتر بخوانید »

آموزش Power BI با تدریس حمیدرضا بابازاده

درس پنجم – ابزار Power BI

power bi

به کمک پاور بی آی از دیتا و اطلاعات خام، ظرف چند دقیقه می توانید به دانش و بینش دست یابید. و می توانید به انواع منابع اطلاعاتی متصل شوید و داده ها را بخوانید و گزارشات را تهیه و مشاهده کنید.

بیشتر بخوانید »

آموزش DAX