• آموزش powerbi

    آموزش آنلاین Power BI و DAX

    آموزش آنلاین Power BI و DAX بصورت کاملا کاربردی توسط مدرس مجتمع فنی تهران و سماتک انجام میشود, همچنی…

دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی

آموزش آنلاین Power BI و DAX

آموزش powerbi

آموزش آنلاین Power BI و DAX بصورت کاملا کاربردی توسط مدرس مجتمع فنی تهران و سماتک انجام میشود, همچنین میتوانید از آموزش های رایگان power bi موجود در سایت نیز استفاده کنید.

بیشتر بخوانید »

آموزش Power BI با تدریس حمیدرضا بابازاده

درس سی و پنجم – Hierarchy

hierarchy

هایرارکی ساختار درختی و سلسله مراتبی می باشد که بین ستونها یا فیلدها ممکن است وجود داشته باشد. مثل سال، فصل، ماه، روز. برای ساختن این درختواره راحتترین راه این است که در قسمت axis فیلدها را زیر هم قرار دهیم.

بیشتر بخوانید »

درس سی و سوم – KPI

kpi

این ویژوال زمانی کاربرد دارد که شما یک هدفی دارید. KPI میزان هدف را با آخرین مقدار مقایسه می کند. در واقع همیشه آخرین رکورد را در نظر می گیرد. دقت کنید فیلد Trend axis باید زمان باشد

بیشتر بخوانید »

آموزش DAX